• Angelplace on Earth

Readings & Sessions

For Swedish version scroll down ...


I do readings about specific questions, a concern you might have about finances, romance, work, well being and/or other. I also do readings that focuses on your Spiritual Path and what you may need right now to proceed forward. You will get a better understanding of your personal spiritual development.


I work with my Psychic Ability and my Guides and Angels along with tools such as Angel- and Tarot Cards, Pendulum, Reiki Healing etc ... AND I can answer Specific Question as well as general. Just remember that general questions usually gives general answers. No question is too small or too big. Ask whatever you feel you need guidance around.


Remember that a reading provides a "scan" of the current energies surrounding you and your question at this moment in time. You can only choose for yourself but not for another person. I provide guidance for you on your path forward but can not promise that there will be a specific event or matter coming in the future.


Email readings will be received by you within 24 hours from the payment is done. A picture of the card spread will be attached to the reading. An email reading contains between 800 to 1200 words depending on the information I receive for you from Guides, Spirit and Angels.


Readings through a Skype or Messenger conversation (regular call not video) will be scheduled within 24 hours from payment is done and we "meet up" through Skype or Messenger on a date and time we agree on. I send you available times you can choose from.


Reiki Healing Sessions are done on an agreed scheduled time and after, I contact you the way you wished for during your order. I contact you within 24 hours of receiving payment, and we book a time for the session.


Read more about how I see this work and the spiritual path at www.angelplaceonearth.com/post/my-thoughts-on-the-spiritual-path


Jag gör läsningar om specifika frågor, en undran du kan ha om ekonomi, romantik, arbete, välbefinnande och/eller annat. Jag gör också läsningar som fokuserar på din andliga väg och vad du kan behöva just nu för att gå vidare. Du får en bättre förståelse för din personliga andliga utveckling.


Jag arbetar med min mediala förmåga och mina guider och änglar tillsammans med verktyg som ängla- och tarotkort, pendel, reiki healing etc ... OCH jag kan svara på specifika frågor såväl som allmänna. Kom bara ihåg att allmänna frågor vanligtvis ger allmänna svar. Ingen fråga är för liten eller för stor. Fråga vad du känner att du behöver vägledning om.


Kom ihåg att en läsning ger en "skanning" av de aktuella energier som omger dig och din fråga just nu. Du kan bara välja för dig själv men inte för en annan person. Jag ger dig vägledning om din väg framåt men kan inte lova att det kommer att finnas en specifik händelse eller upplevelse i framtiden.


Email läsningar kommer att mottas av dig inom 24 timmar efter det att betalningen har gjorts. En bild av kortspridningen bifogas läsningen. En email läsning innehåller mellan 800 och 1200 ord beroende på vilken information jag får från guider, hjälpare och änglar.


Läsningar via Skype- eller Messenger konversation (vanligt samtal, inte video) kommer att schemaläggas inom 24 timmar efter det att betalningen har gjorts och vi "möts upp" via Skype eller Messenger på ett datum och en tid som vi kommer överens om. Jag skickar tillgängliga tider som du kan välja mellan.


Reiki Healing Sessioner görs på en överenskommen schemalagd tid och efteråt kontaktar jag dig på det sätt du önskade under din order. Jag kontaktar dig inom 24 timmar efter mottagandet av betalningen och vi bokar en tid för sessionen.


Läs mer om hur jag ser på andlighet och den andliga vägen på www.angelplaceonearth.com/post/my-thoughts-on-the-spiritual-path


Much Love & Light


7 views0 comments

Recent Posts

See All
Contact & Subscription Newsletter

Required Fields *

arrow&v
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • YouTube

Check the box if you want to receive the newsletter!

Fill in the form OR email angelplaceonearth@gmail.com

© 2020 all rights reserved Angelplace on Earth

Design by Angelplace on Earth